2012-07-05 11.28.54

Det anslås at 90 % af sygdomme skyldes stress

“Det anslås, at 90% af sygdomme er forårsaget af stress.” – Stanford University Medical School, Centers for Disease Control, The Mayo Clinic, Harvard Medical School.

Hvad er Heart Rate (HRV)
Når vi tænker på vores puls, tænker vi generelt på et tal mellem 60 og 90 slag i minuttet. Dette antal repræsenterer vores gennemsnitlige puls. Faktisk ændrer din hjertefrekvens sig fra slag til slag. Når du inhalerer stiger din puls og når du udånder falder den. Så i stedet for at henvise til en fast puls på lad os sige 60, så vil pulsen faktisk nærmere variere mellem fx 55 og 65. Heart Rate (HRV) er et mål for de naturligt forekommende uregelmæssigheder i hjertefrekvensen.

Hvad fortæller din HRV dig?
HRV er en måling af dine mønstre indlejret i dit hjerteslag og en afspejling af det autonome nervesystem. Nervesystemet, hjertefrekvensen, blodtrykkets regulering og respiration er under kontrol af det autonome nervesystem.

HRV er en udmærket indikator for mange sundhedsmæssige parametre.
Herunder stress.

MedicFlow CM test og behandling: Cellulære minder test