E-Lybra 9 findes med dansk, engelsk, spansk og norsk software.
Hvad er e-Lybra ®9 … ?
e-Lybra® systemet er designet til at bringe energetisk afbalancering til mennesker og dyr. Dets unikke teknologi er udviklet til klinikker til test, analyse samt behandling af ubalancer i kroppen via et fuldt interaktivt software program inkorporeret ind til et bioresonans udstyr.e-Lybra® er nemt at anvende med brugervenlige overskuelige designede skærmbilleder med layouts der guider terapeuten gennem analysis and balancing processen.

E-Lybra scanner bl.a. din krop for negative emotionelle følelser, afbalancerer og eliminerer dem med positive følelser.

elybra afgiftning

 

Hvad gør e-Lybra® 9 … ?

e-Lybra® er designet til at analysere ubalancer i klientens biofelt og på samme tid producere bioresonans energetiske mønstre der harmoniserer de ubalancer der konstateres. De balancerende energetiske mønstre sendes til klienten under en session via komfortable elektroder rundt hænder og fødder.

Ubalancer der testes for omfatter kroppens komplette:

 • fysiologi,
 • psyke,
 • emotionelle
 • subtle energi systemer.

Der er 222 kategorier indeholdende 300.000 bioresonans frekvenser som e-Lybra® benytter sig af til at udføre en komplet krops status profil.e-Lybra® bruger derefter profilen til at analysere ubalancerne i detaljer mens den sender afbalancering til klienten. De fundne frekvenser der findes i analysen gemmes i en database under klienten for hver session de kommer til.

Denne kan altid hentes frem igen. Der er ubegrænset rådighed af klienter og sessioner der kan gemmes i databasen. For nye terapeuter findes der et automatisk afbalancerings program der kun kræver tryk på en knap. Programmet vil automatisk udføre en komplet analysis and balancing session, uden brug af flere tryk end den ene knap på både software og bioresonans systemet.

I tillæg hertil vil systemet kunne kode en e-pendant eller lave dråber med alle de nødvendige bioresonans frekvenser kroppen har brug for, for at genoprette balance. E-pendant er en lille sort matrix formet som en dråbe som sælges på klinikkerne og som kodes hver gang klienten kommer til en behandling og test. Den bæres i lommen og er aktiv op til 3 cm væk fra kroppen.

Hvorfor e-Lybra® 9 systemet blev udviklet…?

Mange sygdomme og symptomer starter med et emotionelt, mentalt eller psykisk trauma der påvirker og stresser kroppens mange forskellige systemer og på længere sigt forårsager at patologien ændrer sig til det værre. e-Lybra® vil opdage og tilføre bioresonans frekvenser der hjælper med at frigive/løsne traumaet permanent og samtidig balancere den associerede energi omkring den ødelagte patologi, så homøostasen i kroppen (ligevægten) kan genoprettes så hurtigt og enkelt som muligt.

Hvad gør den i detaljer … ?

Den dygtige uddannede terapeut benytter sig af f.eks. autorun og bruger ligeledes fordelen ved de mange fantastiske indbyggede funktioner i e-Lybra®. Terapeuten kan søge i databasen på over 300.000 bioresonans frekvenser og vælge programmer med individuelle specifikke frekvenser og lægge dem ind i en formel.

Terapeuten har ubegrænset mulighed for at lave specifikke formler til de individuelle symptomer og sygdomme deres klienter måtte have brug for hjælp til at afbalancere og genoprette. Hver enkelt formel navngives og kan grupperes, og kan ligeledes tilføre klientens profil automatisk så formlerne kan bruges i analysis and balancing processen. I de 222 kategorier findes der adskillige hundrede formler der kan opdeles og benyttes af terapeuten for at skabe en ny specifik formel f.eks. synovial væske i knæet, knogler i håndleddet eller ankelen, ansigtsmuskler, tennisalbue, cellulitis, lymfestimulering m.m.

Mange dygtige uddannede terapeuter udvikler selv stærke formler til brug i deres praksis til afbalancering af individuelle symptomer og til brug i forskellige terapier. Andre funktioner i e-Lybra® tillader terapeuten at scanne specifikke kropsdele for ubalancer og sende en komplementær frekvens til afhjælpning af ubalancen.

Inkluderet findes også som standard en omfattende liste over:

 • allergier,
 • intolerancer,
 • phytokemiske frekvenser, p
 • sykiske frekvenser,
 • nordamerikanske urter,
 • alle organerne,
 • homøopatiske midler,
 • bakterier,
 • akupunkturpunkter,
 • muskler,
 • lymfesystem,
 • organer,
 • hovedet,
 • stofskifte,
 • vira
 • tungmetaller
 • pesticider m.m.

Andre muligheder…

e-Lybra® kan yderligere bruges i kombination med allopathic medicin og andre terapiformer. Det bruges verden over til at hjælpe at speede healingsprocessen / regeneration af kroppen op efter skader, operationer og sygdomme. Ud fra den holistiske indgangsvinkel og måde som e-Lybra® arbejder ud fra, er systemet i stand til at finde ubalancer der forekommer i biofeltet men som endnu ikke er blevet patologiske (sygdomsfremkaldende). dvs. ubalancen har endnu ikke udløst symptomer, smerter og sygdomme hos klienten endnu.

Kroppen er på et stadie hvor e-Lybra er i stand til at konstatere og eliminere ubalancen inden den sætter sig patologisk. e-Lybra er et stærkt redskab som udover i akutte tilfælde med smerter, sygdomme og symptomer kan bruges forebyggende for at hjælpe med at kickstarte kroppen healingsystemer på forhånd inden det udvikler sig.e-Lybra® formulae kan yderligere bruges til at fremstille cremer og olier indeholdende specifikke frekvenser som f.eks. mod eksem, acne, antiage creme, til eliteidrætsfolk, smerter, skader m.m.

Hvordan virker den … ?

Systemets unikke interface virker i det her bioresonans system og klienten via kommunikation direkte via klientens autonome “consciousness” (bevidste og ubevidste system). Broen der bygges mellem systemet og klientens consciousness er nøglen til samarbejdet mellem ananlysen af klientens biofelt og dets genopretning til normal balance igen. Aldrig før i menneskets historie har teknologi udviklet sig hurtigt på så højt et niveau der nu gør det muligt for e-Lybra® technologien at arbejde på dette niveau af consciousness og hjælpe med at skabe forandringer og balance i en bio-kemisk organisme såsom et menneske.

En typisk balancerings sessions protocol består af 10 min initial/balancerings program efterfulgt af 5 min full body scan. Body scan producerer en profil automatisk ud fra 222 kategorier. Denne profil bruges i hovedanalysen og balancing sessionen hvilket normalt tager 45 min. Under denne session producerer e-Lybra® bio-resonans frekvenser som sendes til klienten under behandlingen og ligeledes gemmes i e-capsule som klienten køber på klinikken og bærer tæt på kroppen. E-capsule er aktiv op til 3 cm væk og balancerer klienten i vante omgivelser indtil næste besøg på klinikken hvor den omkodes med nye frekvenser.

Derefter laves en afterscan på 5 min som viser kroppens forandringer undervejs i behandlingen, hvordan kroppen har reageret og på hvilker områder den har sat ophelende processer igang. Der afslutte med en grounding formula for at vække klientens system igen efter behandlingen inden de forlader klinikken. Variationer kan forekomme og dygtige uddannede inspirerende terapeuter tilføjer ekstra programmer og specifikke formula til deres sessioner så som afhængighedsterapi – rygestop, alkohol, narkoafvænning (addiction therapy), vægttab (weight balancing.

Brugen af e-Lybra systemet er kun limited af den enkelte terapeuts kreativitet.Terapeuter kan ydermere scanne midler, fødevarer, hår m.m. og kreere deres egne frekvenser via den indbyggede scannefunktion, og på denne måde tilføje favoritprodukter og derefter lægge dem ind i nye fascinerende formler til at teste/behandle klienterne med. De kan ligeledes kodes i en e-capsule.

Hvordan arbejder systemet på distance … ?

Engelsk :

Part of the design of e-Lybra® incorporates a bridge to consciousness of the selected client allowing it to perform powerful energy balancing – at a distance i.e. client not present! Although this sounds a bit far fetched to the newcomer of energy medicine it is in fact standard practice. To make this ‘bridge’ as strong as possible the e-Lybra® provides a function to sample the hair or bio sample of the client which is resonated electronically and creates the signature of the hair sample. This creates an electromagnetic field and a unique energetic connection to the client. This ‘connection’ is then sampled and stored on the e-Lybra® system. When the client is being balanced at a distance the stored ‘connection’ is used in the circuitry to receive information from the client as well as to send patterns across this quantum bridge. Experiencing this type of balancing just once is enough for most Practitioners to open the way forward to using this exciting feature when and wherever possible. Ideally used for clients in hospital and as a general support 2-3 times a week.Practitioner’s of e-Lybra® say that it adds extra effectiveness to their balancing sessions because clients can be helped a little each day through their difficult challenges as a regular part of the support offered by the Practitioner. Many clients can be scheduled one after another, each with their own needs when e-Lybra® is used at a distance. It is not uncommon to give each distance client 15-25 minutes each night when the e-Lybra® is not being used for normal day sessions.

Dansk :

En del af designet i e-Lybra systemet inkorporerer en bro til consciousness til den valgte klient som tillader systemet at skabe en powerful energy afbalancering på distance uden at klienten er tilstede. Selvom dette lyder en smule for spacy og mærkeligt for en nybegynder i bioresonans er det ikke desto mindre standard praksis. For at gøre denne bro så stærk som muligt har e-Lybra en funktion til at sample en hårprøve, en biosample fra klienten. Dette skaber et electromagnetisk felt og en unik energetisk forbindelse til klienten. Denne forbindelse som scannes elektronisk, gemmes i e-Lybra systemet. Når klienten afbalanceres på distance benyttes den stærke bro, det elektromagnetiske felt, til at skabe forbindelse til klienten og hente informationer så vel som til at sende gennem denne quantum bridge. At opleve den type for stærk afbalancering en gang for terapeuten er nok til at man ikke kan slippe den igen men kaster sig over den så snart det er muligt med spændende genoprettende resultater. Ideelt for klienter på hospitalet og til genoptræning er 2-3 gange om ugen.

E-Lybra terapeuter beretter at det yder ekstra effektivitet til deres balancerings sessioner da klienten kan hjælpes yderligere i deres helingsproces. Mange klienter kan behandles efter hinanden i løbet af natten og dagen når systemet ikke bruges på en klient. De kobles op med hver deres specifikke programmer der er målrettet klientens problemer. Mange terapeuter og dygtige forskere inden for bioresonans benytter sig af denne funktion og en session på 15-25 min pr. nat er ofte det der køres på klienterne verden over.

e-Lybra bioresonans systemet
Lybra Bioresonans udstyr anvendes af terapeuter i både ind- og udland som vil arbejde præcist og detaljeret samt effektivt med at genskabe balance i kroppens indre system og organer både fysisk som psykisk.
 • elektronisk kinesiologi, test hvad klienten tåler / test om klienten har fået nok behandling
 • homøopati – fremstilling af midler og scan selv, e-capsule i lommen – sender til behandling
 • bioresonansterapi
 • Psyke : negativ følelses scanning og afbalancering med positiv følelses scanning
 • behandling af 30 kropsdele (lever, arme, ører, øjne, mave, tarme, ben bugspytkirtel m.m.)
 • statusscanning af kroppens systemer (hjertekarsystem, fordøjelse, allergi, meridianer m.m)
 • ansigtsmuskel behandling, organbehandling, psykisk behandling,
 • Autochoice Lybra snakker til dig oganviser andre testkategorier hvis dem du har valgt ikkeer de mest optimale for kroppen
 • Behandling af sportsskader
 • Rygestop programmer og meget mere
 • Scanner til scanning af ecapsule´s indbygget i e-Lybra 9

Sundhed og velbefindende
Systemet er i stand til at opdage små energetiske forandringer i kroppen på et tidligt tidspunkt – små og store ubalancer som med tiden ville kunne føre til sygdom og smerter. Man kan forebygge sygdomme, smerter og udvikling af symptomer ved at afbalancere de energetiske forandringer så tidligt som muligt.

En smerte, sygdom, eller et symptom starter med en energetisk forandring i energikredsløbet som man ved hurtigt at give kroppen den rette frekvens kan stoppe, fjerne eller eliminere.